dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna neboli DMO je souhrnné označení pro neurologických poruch, které se objevují v kojeneckém nebo raném dětském věku a trvale ovlivňují pohyb těla, svalovou koordinaci a rovnováhu. DMO postihuje část mozku, která řídí pohyby kosterních svalů. Většina dětí s dětskou mozkovou obrnou se s touto poruchou narodí, ačkoli může být zjištěna až o několik měsíců nebo i let později. První příznaky DMO se obvykle objevují před dosažením 3 let věku dítěte. Nejčastěji se projevují nedostatečnou svalovou koordinací při provádění volních pohybů (ataxie), ztuhlými nebo napjatými svaly a přehnanými reflexy (spasticita), „nepřirozenou“ chůzí (např. vlečením jedné nohy za sebou, chůzí po špičkách, přikrčenou chůzí apod.) a svalovým napětím, které je buď příliš nízké (hypotonie), nebo naopak příliš vysoké (hypertonie). Mezi další neurologické příznaky, které se často vyskytují u lidí s DMO, se řadí ztráta sluchu a zhoršené vidění, případně potíže s ovládáním močového měchýře a konečníku. Jen u malého počtu dětí je DMO důsledkem poškození mozku v prvních měsících nebo letech života, některých závažných infekčních onemocnění (např. bakteriální meningitida), případně poranění hlavy při dopravní nehodě, pádu nebo týrání dítěte. DMO není dědičná.

Pozor: Dětská mozková obrna není totéž co přenosná dětská obrna neboli poliomyelitida!

Viz také mozek, paralýza (obrna).