poliomyelitida

Poliomyelitida neboli přenosná dětská obrna je vysoce nakažlivé virové onemocnění nervového systému, které postihuje míchu, a které může způsobit celoživotní ochrnutí a někdy i smrt. Původcem onemocnění je poliovirus. V České republice se poliomyelitida již prakticky nevyskytuje díky velmi úspěšnému očkovacímu programu.

Pozor: Přenosná dětská obrna není totéž co dětská mozková obrna!

Viz také -itida, poliovirus.