reflex

Reflex je souhrn všech konkrétních „automatických“ reakcí na konkrétní podnět. Tyto reakce jsou výsledkem činnosti nervového systému. Reflexy jsou pevně „zabudovány“ do nervového systému a nepotřebujeme nad nimi přemýšlet, aby se projevily.

Příklady reflexů:

  • ucuknutí ruky, která se náhodně dotkne horkého předmětu,
  • předpažení při zakopnutí (tím si člověk podvědomě chrání obličej, nevyrazí si zuby apod.),
  • zvracení jako obranná reakce na jídlo, které podráždilo žaludek,
  • zúžení zornice, pokud se podíváme do silnějšího zdroje světla,
  • nucení na stolici, jakmile se stolice dostane do konečníku,
  • apod.

Odvozené přídavné jméno je reflexní.