svalový tonus

Svalový tonus je částečná kontrakce kosterních svalů v klidovém stavu, kterou si můžeme lépe představit jako „odolnost svalů vůči pasivnímu protažení“. Svalový tonus zejména pomáhá zachovávat držení těla, během spánku klesá. Pokud dojde k náhlému tahu nebo natažení (například do člověka někdo omylem vrazí na ulici), tělo reaguje automatickým zvýšením svalového tonu, což je reflex, který pomáhá chránit před nebezpečím a také pomáhá udržovat rovnováhu.