svalový tonus

Svalový tonus neboli svalové napětí je částečná kontrakce (stažení) kosterních svalů v klidovém stavu, kterou si můžeme lépe představit jako „odolnost svalů vůči pasivnímu protažení“. Svalový tonus zejména pomáhá zachovávat držení těla, během spánku klesá. Svalový tonus je řízen signály, které putují z mozku přes nervy do svalů a dávají jim „pokyny“ ke stahování (kontrakci). Pokud dojde k náhlému tahu nebo natažení (například do člověka někdo omylem vrazí na ulici), tělo reaguje automatickým zvýšením svalového tonu, což je reflex, který pomáhá chránit před nebezpečím a také pomáhá udržovat rovnováhu.

Viz také hypotonie, hypertonie.