močový měchýř

Močový měchýř (lat. vesica urinaria) je dutý svalnatý orgán, který je součástí vylučovacího systému (potažmo močových cest) a v němž se průběžně hromadí moč (vznikající v ledvinách). Močový měchýř se nachází v dolní části pánevní dutiny. Moč do něj přitéká močovody, kde je dočasně zadržena. Prázdný močový měchýř si můžeme přibližně představit jako splasklý balónek. Jak se postupně plní močí, močový měchýř nabývá čím dál kulovitějšího tvaru. Jakmile se v močovém měchýři nashromáždí přibližně 200 až 350 ml moči, člověk začíná pociťovat nutkání močit. Od přibližně 400 ml je toto nutkání obvykle vnímáno jako intenzivní a člověk nejpozději v tuto chvíli hledá vhodnou příležitost, aby se mohl vymočit – tedy vyprázdnit močový měchýř. V okamžiku močení odtéká moč z močového měchýře pryč močovou trubicí.

Obrázek: Struktura močového měchýře a některých přilehlých struktur – schematický nákres (vlevo). Ve výřezu vpravo je fotografie z mikroskopu, na které je vidět sliznice močového měchýře a podslizniční vazivo. Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148530

Viz také moč a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz močový měchýř.

Související příspěvky: