hypertonie

Hypertonie doslova znamená „zvýšený svalový tonus“.

Za normálních okolností jsou kosterní svaly i v klidovém stavu mírně stažené (kontrahované), což označujeme jako svalový tonus neboli svalové napětí. Svalový tonus zejména pomáhá zachovávat držení těla, během spánku klesá. Svalový tonus je řízen signály, které putují z mozku přes nervy do svalů a dávají jim „pokyny“ ke stahování (kontrakci).

Hypertonie je stav, kdy svalový tonus je příliš vysoký, takže například ruce nebo nohy jsou ztuhlé a lze jimi jen obtížně pohybovat. Hypertonie může vzniknout, pokud jsou poškozeny oblasti mozku nebo míchy, které tyto signály ovládají. Takové poškození může být například důsledkem úderu do hlavy, cévní mozkové příhody, mozkového nádoru, dětské mozkové obrny, působení nějakého toxinu a některých neurodegenerativních onemocnění (např. roztroušené sklerózy nebo Parkinsonovy nemoci).

Opakem hypertonie je hypotonie.

Viz také hyper-, svalový tonus.