koordinace

Koordinace v (souvislosti s neurologií) je schopnost provádět složité pohyby nebo sekvence pohybů. Obvykle se jedná o vzájemnou spolupráci několika svalů nebo celých svalových skupin. Důležitou úlohu v koordinaci hraje propriocepce (zjednodušeně řečeno „pocit svého vlastního těla“) a mozeček.

Odvozené přídavné jméno je koordinační, odvozené sloveso je koordinovat.