motorický neuron

Motorický neuron je nervová buňka, která tvoří specializovaný typ synapse – tzv. nervosvalovou ploténku – se svalovým vláknem.

Motorické neurony jsou součástí centrálního nervového systému a jsou napojeny na svaly, žlázy a orgány v celém těle. Tyto neurony přenášejí nervové impulzy z mozkové kůry, z mozkového kmene nebo z míchy nejen do kosterních svalů (a umožňují tak člověku pohyb), ale i do hladkých svalů, jejichž činnost si ani neuvědomujeme.

Viz také neurony, senzorický neuron.