mozkový kmen

Mozkový kmen (lat. truncus encephali) je jednou ze čtyř hlavních částí mozku, která se nachází hluboko mezi mozkovými hemisférami a začátkem míchy, a hraje zcela zásadní roli při řízení některých životně důležitých tělesných funkcí, včetně srdeční činnosti a dýchání. Směrem shora dolů rozlišujeme tři části mozkového kmene:

  1. střední mozek,
  2. Varolův most,
  3. prodloužená mícha.

Obrázek 1: Mezimozek (fialově) a mozkový kmen (zeleně) – schematický nákres, pohled zleva. (Zdroj: depositphotos.com)

Obrázek 2: Mezimozek (fialově) a mozkový kmen (zeleně) – schematický nákres, pohled zepředu. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také mozek.