mozkový kmen

Mozkový kmen je třetí ze čtyř hlavních částí mozku. Směrem zepředu dozadu na něm rozlišujeme tři části:

  1. střední mozek,
  2. Varolův most,
  3. prodloužená mícha.

Každá z těchto částí je dlouhá přibližně 3 cm a dohromady tvoří jen asi 2,5 % z celkového objemu mozku.