senzorický neuron

Senzorický neuron je nervová buňka, která přenáší nervové impulzy ze smyslových receptorů do centrálního nervového systému.

Jinými slovy, senzorické neurony jsou aktivovány smyslovými vjemy z okolí. Když se například člověk konečky prstů dotkne horkého povrchu, aktivují se senzorické neurony v konečcích prstů a vysílají tuto informaci do mozku. Senzorické neurony mohou být aktivovány buď fyzikálními podněty (zvuk, dotek, teplo, světlo) nebo chemickými podněty (chuť, čich).

Viz také neurony, motorický neuron.