senzorický neuron

Senzorický neuron je nervová buňka, která přenáší nervové impulzy ze smyslových receptorů do centrálního nervového systému.

Jinými slovy, senzorické neurony jsou aktivovány smyslovými vjemy z okolí. Když se například člověk konečky prstů dotkne horkého povrchu, pichlavého předmětu apod., aktivují se senzorické neurony v konečcích prstů a vysílají tuto informaci do mozku. Senzorické neurony mohou být aktivovány buď fyzikálními podněty (zvuk, dotek, teplo, světlo) nebo chemickými podněty (chuť, čich).

Obrázek 1: Senzorické neurony, interneurony a motorické neurony – schematický nákres. Senzorický neuron je znázorněn v levé části obrázku. (Zdroj: depositphotos.com)

Obrázek 2: Schematické znázornění čtyř typů senzorických neuronů (A, B, C, D – odshora až dolů), resp. smyslových receptorů (A, B, C, D – pouze horní část obrázku). Senzorické neurony mohou mít volná nervová zakončení (A) nebo opouzdřená nervová zakončení (B). Jiné senzorické neurony přímo komunikují se specializovanými receptorovými buňkami (C). U posledního typu senzorických neuronů je buněčné tělo přímo smyslovým receptorem, potažmo receptorovou buňkou (D). (Zdroj: By Shigeru23 - Made by uploader (ref:岩堀修明著、『感覚器の進化』、講談社、2011年1月20日第1刷発行、ISBN 9784062577120、21頁), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14917776)

Viz také senzorický, neurony, motorický neuron, interneuron.