míšní nervy

Míšní nervy neboli spinální nervy (lat. nervi spinales) jsou nervy, které párově vystupují z různých úseků míchy (na rozdíl od hlavových nervů, které vystupují přímo z mozku) a zajišťují inervaci různých částí těla. Míšní nervy nejprve sestupují páteřním kanálem a dále vystupují meziobratlovými otvory. K míše se připojuje celkem 31 párů míšních nervů, z nichž každý obsahuje tisíce nervových vláken (axonů). Míšní nervy jsou pojmenovány podle segmentu míchy, ze kterého vystupují:

Míšní nervy jsou součástí periferního nervového systému.

Obrázek: Mícha a její segmenty – schematický nákres. Levá část obrázku: Příčný průřez páteří a míchou. Pravá část obrázku: Směrem shora dolů jsou barevně odlišeny krční (žlutě), hrudní (modře), bederní (zeleně), křížová (oranžově) a kostrční (fialově) část míchy, z nichž vycházejí míšní nervy. Prostřední část obrázku: Celkem 31 segmentů míchy se nachází v odpovídajích částech páteře. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také mícha, nervy, hlavové nervy.