autonomní nervový systém

Autonomní nervový systém neboli ANS (zkratka pochází z anglického názvu autonomic nervous system) je oddíl periferního nervového systému. Nervová vlákna ANS přímo souvisí s fungováním vnitřních orgánů. ANS je „kontrolní systém“, který funguje převážně nezávisle na vůli člověka a řídí životně důležité tělesné funkce, jako je zejména srdeční frekvence a dechová frekvence, ale i řadu dalších tělesných procesů (trávení, pocení, zvracení, sexuální vzrušení apod.).

Autonomní nervový systém se dále dělí na:

Obrázek: Parasympatický oddíl (levá část obrázku) a sympatický oddíl (pravá část obrázku) – schematický nákres. Enterický nervový systém není na tomto schématu znázorněn. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také nervový systém.