interneuron

Interneuron je nervová buňka, která se spojuje pouze s jinými neurony, nikoli se smyslovými receptory (jako senzorický neuron), ani se svaly či žlázami (jako motorický neuron). Interneurony se podílejí na zpracování informací v centrálním nervovém systému. Jedná se o multipolární neurony, které jsou prostřednictvím synapsí vzájemně propojeny do spletitých sítí.

Obrázek: Senzorické neurony, interneurony a motorické neurony – schematický nákres. Interneuron je znázorněn v horní části obrázku. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také neurony, senzorický neuron, motorický neuron.