mozková kůra

Mozková kůra (lat. cortex cerebri) je nejsvrchnější vrstva koncového mozku, která je spojena s nejvyššími duševními schopnostmi člověka – je místem našeho „vědomí“. Mozková kůra je tvořena především šedou hmotou (nervová tkáň, která je tvořena především těly nervových buněk) a nachází se v ní přibližně 14–16 miliard neuronů. Ačkoli mozková kůra je silná jen několik milimetrů, tvoří přibližně polovinu celkové hmotnosti mozku. Mozková kůra se nachází na povrchu obou mozkových hemisfér.

Viz také mozek.