hlavové nervy

Hlavové nervy neboli kraniální nervy jsou nervy, které vystupují přímo z mozku (na rozdíl od míšních nervů, které vystupují z různých úseků míchy). Hlavových nervů je 12 párů, procházejí různými otvory v lebce a jsou číslovány od I do XII. Konkrétně to jsou (každý nerv se vyskytuje v páru, zde jsou však pro přehlednost všechny názvy uvedeny v jednotném čísle):

 • I. hlavový nerv neboli čichový nerv,
 • II. hlavový nerv neboli zrakový nerv,
 • III. hlavový nerv neboli okohybný nerv,
 • IV. hlavový nerv neboli kladkový nerv,
 • V. hlavový nerv neboli trojklanný nerv,
 • VI. hlavový nerv neboli odtahující nerv,
 • VII. hlavový nerv neboli lícní nerv,
 • VIII. hlavový nerv neboli vestibulokochleární nerv,
 • IX. hlavový nerv neboli jazykohltanový nerv,
 • X. hlavový nerv neboli bloudivý nerv,
 • XI. hlavový nerv neboli přídatný nerv,
 • XII. hlavový nerv neboli podjazykový nerv.

Viz také míšní nervy.