hlavové nervy

Hlavové nervy neboli kraniální nervy jsou nervy, které párově vystupují přímo z mozku (na rozdíl od míšních nervů, které vystupují z různých úseků míchy). Hlavových nervů je 12 párů, procházejí různými otvory v lebce a jsou číslovány od I do XII. Konkrétně to jsou (každý nerv se vyskytuje v páru, zde jsou však pro přehlednost všechny názvy uvedeny v jednotném čísle):

Hlavové nervy jsou součástí periferního nervového systému.

Obrázek: Hlavové nervy vycházejí přímo z mozku, na rozdíl od míšních nervů. Znázorněna jsou pouze místa, kudy hlavové nervy vycházejí z mozku, nikoli celé nervy. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také nervy, míšní nervy.