mícha

Mícha probíhá páteřním kanálem od lebky (nahoře) až na úroveň prvního nebo druhého bederního obratle (dole). Na míchu se připojují míšní nervy, jejichž prostřednictvím se mícha podílí na senzorickém a motorickém zásobení celého těla od krku dolů. Kromě toho mícha zabezpečuje dvoucestnou převodní dráhu pro signály mezi tělem a mozkem, a v neposlední řadě je mícha hlavním centrem pro reflexy.

Viz také centrální nervový systém.