kofaktor

Kofaktor je kovový ion nebo jiná než bílkovinná chemická sloučenina, která je nutná pro aktivitu enzymu jako katalyzátoru. Kofaktory lze považovat za „pomocné molekuly“, které pomáhají při biochemických reakcích. Kofaktory se obvykle liší od ligandů tím, že na rozdíl od ligandů zůstávají navázané na enzym. Kofaktory lze rozdělit na dva typy:

  1. anorganické ionty – zejm. železo, hořčík, mangan, kobalt, měď, zinek a molybden,
  2. koenzymy – složitější organické molekuly.