katalyzátor

Katalyzátor je látka, která urychluje chemickou reakci, aniž by se přitom sama trvale změnila. V živých organismech (a tedy i v lidském těle) plní funkci katalyzátorů enzymy: bez nich by biochemické reakce vůbec nemohly probíhat – resp. probíhaly by tak pomalu, že by tyto procesy vůbec nebyly slučitelné se životem.

Odvozené sloveso je katalyzovat.