ligand

Ligand je obecně jakákoli molekula, která se váže na jinou molekulu. Obvykle je za ligand považována menší z těchto dvou molekul. Nejznámější je vazba ligandu na receptor. Ligandem může být hormon, neurotransmiter (oba typy molekul se vážou na receptory), případně antigen (váže se na protilátku).