ligand

Ligand je obecně jakákoli molekula, která se váže na jinou molekulu. Obvykle je za ligand považována menší z těchto dvou molekul. Nejznámější je vazba ligandu na receptor. Ligandem může být hormon, neurotransmiter (oba typy molekul se vážou na receptory), případně antigen (váže se na protilátku).
Vyhledat „ligand“ na NZIP