polymer

Polymer je dlouhá molekula, která se skládá z mnoha malých podjednotek (například aminokyselin, nukleotidů, monosacharidů, disacharidů apod.). Nejznámějšími příklady polymerů, které se přirozeně vyskytují v lidském těle, jsou proteiny a nukleové kyseliny (DNA a RNA).