genová exprese

Genová exprese neboli exprese genu je proces, při kterém je genetická informace – obsažená v konkrétním genu – využita k syntéze funkčního produktu tohoto genu, kterým může být buď mediátorová RNA (a následně protein, viz proteosyntéza), nebo nekódující RNA (například transferová RNA).

Viz také regulace genové exprese, vyšetření genové exprese.