nekódující RNA

Nekódující RNA je jakákoli RNA, která nekóduje žádný protein. Příkladem nekódující RNA je transferová RNA.

Viz také nekódující DNA.