mediátorová RNA

Mediátorová RNA (mRNA) je jednořetězcová molekula RNA, která je uvnitř jádra zjednodušeně řečeno „přepsána“ z DNA (viz proteosyntéza), poté upravena v rámci tzv. posttranskripčních modifikací a následně uvolněna do cytoplazmy, kde je „překládána“ do polypeptidu.

Viz také mRNA vakcína, ribonukleová kyselina, proteosyntéza.