genetický kód

Genetický kód je soubor „pravidel“, která se v buňkách uplatňují při převodu genetické informace do vznikajících proteinů (viz proteosyntéza). „Přepisem“ (transkripcí) části DNA vzniká mediátorová RNA, která je pak pomocí ribozomů a transferové RNA „překládána“ do polypeptidového řetězce. Přitom vždy tři nukleotidy kódují jednu aminokyselinu – například kombinace GUC (guanin, uracil, cytosin) kóduje valin apod. Genetický kód je u všech živých organismů velmi podobný a lze jej vyjádřit jednoduchou tabulkou o 64 položkách.

Viz také genetika.