genetický kód

Genetický kód je soubor pravidel, která se v buňkách uplatňují při převodu genetické informace do vznikajících proteinů (viz proteosyntéza). „Přepisem“ (transkripcí) části DNA vzniká mediátorová RNA, která je pak pomocí ribozomů a transferové RNA „překládána“ do polypeptidového řetězce. Přitom vždy tři nukleotidy kódují jednu aminokyselinu – například kombinace GUC kóduje valin apod. Genetický kód je u všech živých organismů velmi podobný a lze jej vyjádřit jednoduchou tabulkou o 64 položkách.