vyšetření genové exprese

Vyšetření genové exprese je založeno na srovnání obvyklé úrovně genové exprese (tj. „zapínání“ a „vypínání“ konkrétních genů) mezi normálními a nemocnými buňkami, protože znalost těchto rozdílů může lékaři poskytnout důležité informace pro léčbu nějakého onemocnění. Výsledky tohoto vyšetření lze použít například ke správné indikaci chemoterapeutické léčby u pacientek s karcinomem prsu. Vyšetření genové exprese je konkrétním příkladem personalizované medicíny.

Viz také genová exprese.