regulace genové exprese

Regulace genové exprese je poměrně komplikovaný proces, který zajišťuje, aby se v každé tkáni vytvářely přesně ty proteiny, které jsou v ní potřebné (například v bílých krvinkách vznikají protilátky, buňky ve slinných žlázách produkují trávicí enzymy apod.).

Viz také genová exprese.