purinové nukleotidy

Purinové nukleotidy jsou nukleotidy (základní stavební jednotky DNA a RNA), jejichž tzv. nukleová báze obsahuje dva charakteristické „kruhy“ tvořené atomy uhlíku a dusíku. Purinové nukleotidy se nacházejí jak v DNA, tak v RNA (v obou typech nukleových kyselin jsou obsaženy adenin a guanin). Purinové nukleotidy jsou podskupinou purinových sloučenin.

Viz také nukleotidy.