pyrimidinové nukleotidy

Pyrimidinové nukleotidy jsou nukleotidy (základní stavební jednotky DNA a RNA), jejichž tzv. nukleová báze obsahuje jeden charakteristický „kruh“ tvořený atomy uhlíku a dusíku. Pyrimidinové nukleotidy se nacházejí jak v DNA (cytosin a thymin), tak v RNA (cytosin a uracil).

Viz také nukleotidy.