vestibulokochleární nerv

Vestibulokochleární nerv (lat. nervus vestibulocochlearis) neboli VIII. hlavový nerv je jeden z hlavových nervů. Stejně jako všechny ostatní hlavové nervy se vyskytuje v páru. Vestibulokochleární nerv je čistě senzorický nerv, tzn. přenáší signály ze smyslových receptorů do centrálního nervového systému. Tento nerv se člení na dvě hlavní části:

Viz také hlavové nervy.