trojklanný nerv

Trojklanný nerv (lat. nervus trigeminus) neboli V. hlavový nerv je jeden z hlavových nervů. Stejně jako všechny ostatní hlavové nervy se vyskytuje v páru. Trojklanný nerv je smíšený nerv, tzn. přenáší signály oběma směry (dovnitř i ven z centrálního nervového systému). Trojklanný nerv se rozděluje na tři větve (odtud pochází i název „trojklanný“), které jsou označovány jako:

  • nervus ophthalmicus – tato větev zásobuje přibližně oblast od středu čela až k očnici (včetně),
  • nervus maxillaris – tato větev zásobuje přibližně oblast pod očnicí až do poloviny tváře (celou oblast horní čelisti a jejího nejbližšího okolí),
  • nervus mandibularis – tato větev zásobuje přibližně oblast od poloviny tváře směrem dolů (celou oblast dolní čelisti a jejího nejbližšího okolí).

Všechny tři větve přenášejí informace od smyslových receptorů pro dotek, teplotu a bolest (senzorická vlákna). Nervus mandibularis navíc zásobuje žvýkací svaly (motorická vlákna).

Viz také hlavové nervy.