lícní nerv

Lícní nerv (lat. nervus facialis) neboli VII. hlavový nerv je jeden z hlavových nervů. Stejně jako všechny ostatní hlavové nervy se vyskytuje v páru. Lícní nerv je smíšený nerv, tzn. přenáší signály oběma směry (dovnitř i ven z centrálního nervového systému):

  • motorická vlákna zásobují mimické svaly, které pohybují obočím, kůží na čele, koutky úst a dalšími částmi obličeje,
  • senzorická vlákna zajišťují vnímání chuti v předních dvou třetinách jazyka.

Viz také hlavové nervy.