jazykohltanový nerv

Jazykohltanový nerv (lat. nervus glossopharyngeus) neboli IX. hlavový nerv je jeden z hlavových nervů. Stejně jako všechny ostatní hlavové nervy se vyskytuje v páru. Jazykohltanový nerv je smíšený nerv, tzn. přenáší signály oběma směry (dovnitř i ven z centrálního nervového systému). Tento nerv zásobuje jazyk, měkké patro, hltan a příušní žlázu.

Viz také hlavové nervy.