kladkový nerv

Kladkový nerv (lat. nervus trochlearis) neboli IV. hlavový nerv je jeden z hlavových nervů. Stejně jako všechny ostatní hlavové nervy se vyskytuje v páru. Kladkový nerv je motorický nerv, tzn. přenáší signály z centrálního nervového systému směrem ven. Kladkový nerv zásobuje jeden ze svalů, které pohybují okem, konkrétně horní šikmý sval (lat. musculus obliquus superior bulbi). Kontrakce tohoto svalu stáčí oko směrem dolů a ven.

Viz také hlavové nervy.