okohybný nerv

Okohybný nerv (lat. nervus oculomotorius) neboli III. hlavový nerv je jeden z hlavových nervů. Stejně jako všechny ostatní hlavové nervy se vyskytuje v páru. Okohybný nerv je smíšený nerv, tzn. přenáší signály oběma směry (dovnitř i ven z centrálního nervového systému). Okohybný nerv zajišťuje nejen pohyby očí, ale také zužování zornice a akomodaci oka.

Viz také hlavové nervy, okohybné svaly.