odtahující nerv

Odtahující nerv (lat. nervus abducens) neboli VI. hlavový nerv je jeden z hlavových nervů. Stejně jako všechny ostatní hlavové nervy se vyskytuje v páru. Odtahující nerv je motorický nerv, tzn. přenáší signály z centrálního nervového systému směrem ven. Odtahující nerv zásobuje jeden ze svalů, které pohybují okem, konkrétně zevní přímý sval (musculus rectus lateralis bulbi). Kontrakce tohoto svalu stáčí oko směrem ven.

Viz také hlavové nervy.