kostrční nervy

Kostrční nervy (nervi coccygei) jsou míšní nervy, které vycházejí z kostrční části míchy. Kostrční nervy jsou označovány jako Co1, jsou párové a jsou součástí periferního nervového systému.

Viz také nervy, míšní nervy, periferní nervový systém.