hrudní nervy

Hrudní nervy (nervi thoracici) jsou míšní nervy, které vycházejí z hrudní části míchy. Hrudní nervy jsou označovány jako T1 až T12, všechny jsou párové a jsou součástí periferního nervového systému.

Viz také nervy, míšní nervy, periferní nervový systém.