křížové nervy

Křížové nervy (nervi sacrales) jsou míšní nervy, které vycházejí z křížové části míchy. Křížové nervy jsou označovány jako S1 až S5, všechny jsou párové a jsou součástí periferního nervového systému.

Viz také nervy, míšní nervy, periferní nervový systém.