inervace

Inervace znamená vedení nervů do nějakého orgánu nebo tkáně v těle. Přerušení inervace do konkrétní části těla může mít větší či menší následky, v závislosti na funkci poškozených nervových vláken.

Odvozené sloveso je inervovat.

Viz také nervy, periferní nervový systém.