bederní nervy

Bederní nervy (nervi lumbales) jsou míšní nervy, které vycházejí z bederní části míchy. Bederní nervy jsou označovány jako L1 až L5, všechny jsou párové a jsou součástí periferního nervového systému.

Viz také nervy, míšní nervy, periferní nervový systém.