cytostatika

Cytostatika jsou léky, které se používají v protinádorové léčbě. Cytostatika zpomalují nebo zastavují růst a dělení buněk, včetně nádorových buněk. Výsledkem je, že zhoubný nádor přestane růst a šířit se dále do těla (metastazovat). Podle mechanismu účinku rozlišujeme různé skupiny cytostatik, např. alkylační cytostatika, antimetabolity, inhibitory PARP, inhibitory topoizomeráz, platinová cytostatika, taxany apod.

Viz také cyto-, protinádorová léčiva.

Související příspěvky: