metastáza

Metastáza je rozšíření nádorových buněk z místa, kde původně vznikly, do jiné části těla. Při metastázování se nádorové buňky oddělí od původního (primárního) nádoru, putují krevními cévami nebo lymfatickým systémem a vytvoří nový nádor v jiných orgánech nebo tkáních. Nový – sekundární – nádor je přitom stejným typem nádoru jako primární nádor. Pokud se například rakovina prsu rozšíří do plic, jsou rakovinné buňky v plicích buňkami rakoviny prsu, nikoliv rakoviny plic.

Odvozené sloveso je metastazovat (někdy psáno i ve tvaru „metastázovat“).

Viz také zhoubný nádor, primární nádor, sekundární nádor a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz metastáza.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Zhoubné nádory (rakovina)