mechanismus účinku

Mechanismus účinku je způsob, jakým léčivo nebo jiná látka vyvolává v těle požadovaný účinek. Mechanismus účinku léku může například spočívat v tom, jak ovlivňuje konkrétní cíl v buňce (například nějaký enzym) nebo funkci buňky (například její růst). Znalost mechanismu účinku léku může pomoci získat informace o bezpečnosti léku a o tom, jak bude celkově působit na organismus. Může také pomoci jednak určit správnou dávku léku, jednak vymezit skupinu pacientů, kterým léčba s největší pravděpodobností pomůže.