anafylaktický šok

Anafylaktický šok je život ohrožující stav, který vzniká na základě nepřiměřeně silné reakce (imunitní odpovědi) organismu na jinak neškodný alergen. Anafylaktický šok je nejzávažnější formou tzv. anafylaktické reakce.

Při prvním kontaktu s alergenem vytvořené protilátky typu IgE detekují alergen při jednom z následných setkání a spustí anafylaktickou reakci. Při té se z žírných buněk uvolňuje histamin, který je odpovědný za změny na sliznici, stažení (konstrikci) dýchacích cest a naopak roztažení (dilataci) krevních cév. Anafylaktický šok vyvolávají např. různé potraviny (oříšky, mořské plody, kravské mléko, ovoce), některé léky, chemikálie nebo bodnutí hmyzem.

Obrázek: Zjednodušeně znázorněné schéma dějů při anafylaktickém šoku. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také anafylaxe, šok, alergie.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Alergie