sliznice

Sliznice neboli slizniční membrána, odborným názvem mukóza (lat. tunica mucosa), vystýlá všechny duté vnitřní orgány, které ústí na povrch těla. Existuje mnoho typů sliznic, všechny jsou však za normálních okolností vlhké až kluzké. Některé sliznice vylučují hlen, jiné nikoli. Každý typ sliznice se skládá minimálně ze dvou odlišných vrstev:

  1. epitel (epithelium),
  2. vlastní slizniční vrstva (lamina propria mucosae).

Poznámka: Některé typy sliznic (například střevní sliznice) mají ještě třetí vrstvu.

Odvozené přídavné jméno je slizniční, resp. mukózní.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz sliznice, slizniční apod.