protilátky

Protilátky neboli imunoglobuliny jsou proteiny, které vznikají v lymfatické tkáni a odtud přecházejí do krevní plazmy, kde se mohou vázat se na antigeny. Protilátky hrají zcela zásadní roli ve fungování imunitního systému, neboť dokážou rozpoznat tělu cizí objekty, viry a bakterie, které pak jiné složky imunitního systému mohou zlikvidovat.

Imunologové rozlišují pět tříd imunoglobulinů, které mají v imunitním systému poněkud odlišné funkce:

  • imunoglobulin A (IgA),
  • imunoglobulin D (IgD),
  • imunoglobulin E (IgE),
  • imunoglobulin G (IgG),
  • imunoglobulin M (IgM).

Laboratorní rozlišení jednotlivých tříd imunoglobulinů je významné mj. pro diagnostiku různých onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je protilátkový.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz protilátky, protilátkový apod.