konstrikce

Konstrikce je odborný výraz pro „zúžení“. Používá se většinou v souvislosti s některými trubicovitými orgány nebo kruhovými strukturami, ať již samostatně, nebo ve složeninách (konstrikce zornic, bronchokonstrikce, vazokonstrikce).

Odvozené přídavné jméno je konstrikční.

Opakem konstrikce je dilatace.