dilatace

Dilatace je odborný výraz pro „rozšíření“. Používá se většinou v souvislosti s některými trubicovitými orgány nebo kruhovými strukturami, ať již samostatně, nebo ve složeninách (dilatace zornic, bronchodilatace, vazodilatace).

Odvozené přídavné jméno je dilatační.

Opakem dilatace je konstrikce.