dilatace

Dilatace je odborný výraz pro „rozšíření“. Lékaři jej používají v různém kontextu, např. dilatace zornice, dilatace krevních cév apod.
Vyhledat „dilatace“ na NZIP