život ohrožující stav

Život ohrožující stav je stav, který lze včasným zásahem léčit, avšak léčba může selhat. Život ohrožující stav je obvykle krátkodobý, s akutním nebo neočekávaným začátkem. Život ohrožující stav se může (ale nemusí) vyskytnout v souvislosti s již existujícím život omezujícím stavem.

Viz také život omezující stav.