Streptokokové infekce

Co je streptokok a jaká onemocnění způsobují jeho nejvýznamnější patologické druhy? Jak se přenášejí streptokokové infekce, čím se léčí a jakým způsobem je možné posilovat svoji imunitu? Ve kterém ročním období se nejčastěji vyskytují infekční onemocnění dýchacích cest? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají streptokokových infekcí, naleznete v uvedených příspěvcích.

Pokračujte na původní zdroj

Streptokokové infekce

Více v kategorii Infekční nemoci

Články na NZIP

 • Chřipka

  Chřipka je časté virové onemocnění dýchacího systému, které v zimních měsících způsobuje každoroční epidemie. Jedná se o relativně závažnou infekci, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců až jednoho milionů obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí.

 • Nemoc z kočičího škrábnutí (bartonelóza)

  Bartonelóza je nakažlivé onemocnění způsobené bakterií Bartonella henselae, přenášené na zvířata blechami. Bakterie přežívá v trusu blechy. Ve chvílích, kdy zablešená kočka pečuje o svoji srst, se její drápy infikují bleším trusem. Pokud taková kočka někoho škrábne, bakterie z jejích drápů pronikají do těla.

 • Infekce vyvolané Bacillus cereus

  Bacillus cereus je všudypřítomná (ubikvitérní) bakterie vytvářející spóry a dlouhodobě přežívající v prostředí, a je běžnou součástí střevní mikroflóry. Toxiny B. cereus vyvolávají kromě otravy jídlem, lokální a systémové infekce. Mezi hlavní popsané stavy patří enterotoxikóza, která vzniká požitím kontaminovaných potravin, ve kterých se B. cereus množí a produkuje toxiny zodpovědné za klinické příznaky.

 • COVID-19: Základní informace o onemocnění novým koronavirem

  Na konci roku 2019 byla v Číně popsána série zápalů plic nejasného původu. Během krátké doby se nové onemocnění nazvané později COVID-19 způsobené dosud nepopsaným koronavirem SARS-CoV-2 rozšířilo do celého světa. Dne 11. března 2020 WHO prohlásila šíření koronaviru za pandemii. V článku jsou shrnuty dosud známé základní informace o novém onemocnění.

Doporučené zdroje